Om FemNet

FemNet är en ideell förening, som bildades sensommaren 2003 i Oxie, Malmös "lantliga" stadsdel.

FemNet är med i Winnet-familjen - för en jämställd tillväxt, där kvinnor ges möjlighet att delta i samhällsutvecklingen på lika villkor.

FemNet samverkar med andra ResursCentra för kvinnor, med Studiefrämjandet samt med andra organisationer i olika projekt.

 

Vi är medlemmar i Winnet Sverige, Winnet Skåne och i MIP (Malmös Ideella föreningars Paraplyorganisation) och är med i Hela Sverige Ska Leva, Skåne.

 

PROJEKT: Vi har samverkat kring eller drivit projekt inom jämställdhet, arbetslöshet, besöksnäring, lokal utveckling, landsbygdsutveckling:

  • Lokal utveckling, Från idé till handling. Projektägare: Regionalt ResursCentrum för kvinnor i Skåne

  • Idébank för närturism (Staffanstorp) (Med medel från EU:s socialfond)

  • Kvinnors livsvillkor i stad och i glesbygd (med medel från Nutek och EU:s Socialfond)

  • Arbetslöshet, kvinnor 55+ (medel från EU:s socialfond)

  • Landsbygdsutveckling, mötesplatser. Projektägare Winnet Skåne.Förstudie Landsbygdskraft Söderslätt, med medel från Leader Söderslätt

  • Kvinnokarta Söderslätt, med stimulansbidrag från Hela Sverige Ska Leva, Skåne

Vi har också projektsamverkat med våra systerorganisationer i Estland, som även de heter FemNet.

 

Dessutom har vi initierat och ägt en föreläsarbank med hundratals föreläsare - KompetensBanken.org - som numera är såld.

 

Våra bloggar: soderslattskvinnor.blogspot.se   femnetresurs.blogspot.se

Vi finns på Facebook

 

Styrelse:

Viia Delvéus, ordf      Bodil Nilsson    Eva Månsson    Mari-Anne Jansson    Annette Pettersson

Siv Heurlin, suppl   Ingrid Svensson, suppl

Revisor: Maivy Persson, Christina Arvesen

 

Email: femnet@live.se

Medlemsavgift: 100 kr/år  - Swedbank BG 5696-5809

 

Information angående dataskyddsförordningen (GDPR)

I FemNet hanterar vi de personuppgifter som vi ehåller när du anmäler dig som medlem, anmäler dig till och/eller deltar i något av våra projekt eller aktiviteter eller kontaktar oss via epost eller Facebook.

Läs mer här.