Kvinnor i Bara härad

Kvinnor i Bara härad - från dåtid till nutid

Efter ett framgångsrikt arbete med Kvinnor på Söderslätt arbetar vi nu vidare med kvinnor
i Bara härad. Vi inventerar, kartlägger och synliggör ta-sig-för-samma kvinnor inom häradet.


Vi identifierar starka kvinnor, kvinnor som förebilder och vill också ta fram
lokal kvinnohistoria för att i viss mån belysa kvinnors betydelse och kvinnors
kulturarv. Vi tar fram glömda och gömda kvinnominnen och kan för-hoppningsvis
därigenom öka intresset även för bygdens minnen.


Bara härad

Geografiskt innebär det hela eller delar av kommunerna Burlöv, Lomma, Lund (Genarp, Lyngby
socknar), Staffanstorp och Svedala (Bara, Bjärshög, Hyby, Skabersjö socknar).


Vårt arbete är helt ideellt, men vi får ersättning för andra kostnader genom ett bidrag från Hela
Sverige ska Leva, Skåne. Vi samarbetar med Bara Härads hembygdsförening och Studiefrämjandet.


Mer information finns på vår Facebooksida Kvinnor i Bara härad.