Kvinnor på Söderslätt

Boken "Kvinnor på Söderslätt. Dåtid och nutid."

 

Arbetet med vårt Söderslättsprojekt och med bokens framtagning har delfinansierats av Leader Söderslätt, Hela Sverige ska Leva, Skåne, samt Stiftelsen Längmanska kulturfonden.

Vi har ställt ut på Skånska bokmässan, vi har haft bokrelease och vi har haft föredrag om Söderslättskvinnor vid olika möten och evenemang på Söderslätt.

 

Vill du köpa boken? Hör av dig till femnet@live.se eller tel 040-545555       

Boken finns också till försäljning hos Söderslätts Bok & Papper, Algatan 50 i Trelleborg. Hemsida:  https://soderslatts.se

Även Bokus och Adlibris tillhandahåller boken (men till betydligt dyrare pris).

 

Bloggen som handlar om vårt sökande efter Söderslättskvinnor: soderslattskvinnor.blogspot.se

...........................

 

Vi har också skapat en "Kvinnokarta Söderslätt" - se bif fil   Kvinnokarta Söderslätt 2017.pdf (13097401)

och gjort pilotresor, "resor i kvinnospår" runt om på Söderslätt.